Đang tải dữ liệu ... ...
logo

Ngày: (27-11-2017 - 09:21 AM) - Lượt xem: 1480

 

BẢNG HỌC PHÍ 2018-2019

DANH MỤC

 HỌC PHÍ ĐƠN NGỮ

 HỌC PHÍ SONG NGỮ 

GHI CHÚ

Học phí

            3,900,000

            6,200,000

VND/tháng

Tiền ăn

                  55,000

                  55,000

VND/ngày

Cơ sở vật chất

            2,000,000

            2,000,000

VND/năm

Đồng phục

               150,000

               150,000

VND/bộ

Balo

               120,000

               120,000

VND/cái

Giữ bé ngoài giờ (gồm ăn tối)

                  60,000

                  60,000

VND/ngày (từ 17h-18h30)

Giữ bé ngoài giờ (không ăn tối)

                  40,000

                  40,000

VND/ngày (từ 17h-18h30)

Giữ bé ngoài giờ (tăng thêm)

                  50,000

                  50,000

VND/ngày (từ 18h30-19h)

               100,000

               100,000

VND/ngày (Sau 19h)

Học phí ngày thứ 7 (bao gồm ăn)

               250,000

               250,000

VND/ngày (từ 7h-16h)

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Đối với con thứ 2

            3,705,000

            5,890,000

Giảm 5%

Đối với con thứ 3

            3,510,000

            5,580,000

Giảm 10%

Đóng 3 tháng

          11,349,000

          18,042,000

Giảm 3%

Đóng 9 tháng

          33,345,000

          53,010,000

Giảm 5%

CHÍNH SÁCH HOÀN PHÍ

1. Bé xin phép nghỉ học trước 1 ngày sẽ được hoàn lại tiền ăn

2. Tiền học phí hàng tháng và cơ sở vật chất đóng hàng năm và không được hoàn lại

 

 

 

Thông tin đang được cập nhập