Đang tải dữ liệu ... ...
logo

Ngày: (27-11-2017 - 09:21 AM) - Lượt xem: 4138

 

BẢNG HỌC PHÍ 2020-2021

DANH MỤC

 HỌC PHÍ LỚP CƠ BẢN

 HỌC PHÍ SONG NGỮ 

GHI CHÚ

Học phí

                       4,400,000

                       6,700,000

VND/tháng

Tiền ăn

                            60,000

                           60,000

VND/ngày

Cơ sở vật chất

                       2,000,000

                       2,000,000

VND/năm

Đồng phục

                          150,000

                         150,000

VND/bộ

Balo

                          120,000

                         120,000

VND/cái

Giữ bé ngoài giờ (gồm ăn tối)

                            80,000

                           80,000

VND/ngày (từ 17h-18h30)

Giữ bé ngoài giờ (không ăn tối)

                            60,000

                            60,000

VND/ngày (từ 17h-18h30)

Giữ bé ngoài giờ sau 18h35 trở đi

300,000

300,000

VND/30 phút (sau 18h30)

 

Học phí ngày thứ 7 (bao gồm ăn)

                          300,000

                          300,000

VND/ngày (từ 7h-16h)

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Đối với con thứ 2

                       4,180,000

                       6,365,000

Giảm 5%

Đối với con thứ 3

                       3,960,000

                       6,030,000

Giảm 10%

Đóng 3 tháng

                     12,804,000

                     19,497,000

Giảm 3%

Đóng 9 tháng

                     37,620,000

                     57,285,000

Giảm 5%

CHÍNH SÁCH HOÀN PHÍ

1. Bé xin phép nghỉ học trước 1 ngày sẽ được hoàn lại tiền ăn

2. Tiền học phí hàng tháng và cơ sở vật chất đóng hàng năm và không được hoàn lại

 

 

Thông tin đang được cập nhập