Đang tải dữ liệu ... ...
logo

Ngày: (25-06-2018 - 08:28 AM) - Lượt xem: 133

 

 

PHẦN A: THÔNG TIN VỀ BÉ

Họ và tên bé : .............................................................................................. Giới tính :  Nam  Nữ

Tên gọi thân mật:.......................................................... Ngày sinh:....................................................

Yêu cầu nhập học vào lớp :.................................................................................................................

Ngày nhập học :.................................................................................................................................

 

PHẦN B: THÔNG TIN VỀ PHỤ HUYNH

Họ tên Bố :........................................................................................................................................

Số CMND :................................................................... Ngày cấp......................................................

Số điện thoại di động:.........................................................................................................................

Email :...............................................................................................................................................

Họ tên Mẹ :........................................................................................................................................

Số CMND :................................................................... Ngày cấp:.....................................................

Số điện thoại di động:.........................................................................................................................

Email :...............................................................................................................................................

 

Click vào link để tải về: http://starkids.com.vn/www/kity/upload/files/PHI%E1%BA%BEU%20%C4%90%C4%82NG%20K%C3%9D%20NH%E1%BA%ACP%20H%E1%BB%8CC.pdf

Thông tin đang được cập nhập